COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

 

H O T Ă R Î R E

privind stabilirea primei de asigurare de bază şi valoarea

coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii

de răspundere civilă auto internă şi externă

 

nr. 53/5  din  31.10.2008

 

Monitorul Oficial nr.226-229/669 din 19.12.2008

 

Anexa nr.1

la Hotărîrea C.N .P.F.

nr.53/5 din 31 octombrie 2008

 

1. Prima de asigurare de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă se stabileşte în mărime de 500 lei.

[Pct.1 modificat prin Hot.CNPF nr.60/6 din 24.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

 

 

TIPUL AUTOVEHICULULUI

2. Coeficientul de rectificare K1 se stabileşte în funcţie de tipul autovehiculului, capacitatea motorului, numărul de locuri sau masa totală a autovehiculului şi mărimea acestuia pentru fiecare mijloc de transport este reflectată în tabelul nr.1.

 

Codul

Coeficientul
de rectificare K1

a) Autoturisme (destinate transportului de persoane, cu maximum 9 locuri, inclusiv al conducătorului):

 

 

pînă la 1200 cm3

11

0,7

între 1201-1600 cm3

12

1,0

între 1601-2000 cm3

13

1,1

între 2001-2400 cm3

14

1,2

între 2401-3000 cm3

15

1,5

peste 3000 cm3

16

3,0

taxi

 

3,0

b) Autovehicule pentru transport de persoane:

 

 

microbuze pentru transportarea a 1-17 persoane, inclusiv conducătorul

21

1,5

autobuze pentru transportarea a 18-30 persoane, inclusiv conducătorul

22

2,0

autobuze pentru transportarea a mai mult de 30 persoane, inclusiv conducătorul

23

2,2

troleibuze

24

3,0

c) Tractoare rutiere (cu excepţia tractoarelor rutiere pentru semiremorci), avînd puterea motorului:

 

 

pînă la 45 CP inclusiv

31

0,5

de la 46 CP pînă la 100 CP inclusiv

32

0,7

peste 100 CP

33

0,9

d) Alte autovehicule decît cele menţionate la lit.a)-c), a căror masă maximă autorizată este:

 

 

pînă la 3500 kg

41

1,5

între 3501- 7500 kg

42

1,7

între 7501- 16000 kg

43

2,0

peste 16000 kg

45

2,5

e) Motociclete:

 

 

pînă la 300 cm3

51

0,3

peste 300 cm3

52

0,5

 

TERITORIUL UTILIZĂRII

3. Coeficientul de rectificare K2 se stabileşte în funcţie de intensitatea traficului auto în anumite teritorii de utilizare a autovehiculului. Pentru persoane fizice teritoriul de utilizare se stabileşte de către asigurător la încheierea contractului în conformitate cu domiciliul posesorului, drept sursă de confirmare a căruia serveşte fişa de însoţire a buletinului de identitate al potenţialului asigurat. Pentru persoane juridice teritoriul de utilizare se stabileşte în conformitate cu adresa juridică a acestora. Mărimea coeficientului de rectificare K2 este reflectată în tabelul nr.2.

 

Codul

Coeficientul
de rectificare K2

Municipiul Chişinău

1

1,4

Municipiul Bălţi

2

1,0

Alte localităţi ale ţării

3

0,9

 

VÎRSTA ŞI STAGIUL

 

4. Coeficientul de rectificare K3 se stabileşte în funcţie de vîrsta şi de vechimea în conducere a utilizatorului autovehiculului, se aplică la încheierea contractelor cu număr limitat de persoane şi este reflectat în tabelul nr.3.

 

Codul

Coeficientul
de rectificare K3

Vîrsta pînă la 23 ani inclusiv şi vechimea în conducere de pînă la 2 ani

1

1,2

Vîrsta pînă la 23 ani inclusiv şi vechimea în conducere de peste 2 ani

2

1,1

Vîrsta peste 23 ani şi vechimea în conducere de pînă la 2 ani inclusiv

3

1,0

Vîrsta peste 23 ani şi vechimea în conducere de peste 2 ani

4

0,9

 

TIPUL CONTRACTULUI

5. Coeficientul de rectificare K4 se stabileşte în funcţie de tipul contractului şi este reflectat în tabelul nr.4.

 

Codul

Coeficientul de rectificare K4

Cu indicarea persoanelor admise utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr limitat de persoane)

1

1,0

Fără indicarea persoanelor admise utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr nelimitat de persoane) (pentru personae juridice, obligatoriu se aplică nelimitat)

2

1,2

 

STATUTUL JURIDIC

6. Coeficientul de rectificare K5 se stabileşte în funcţie de statutul juridic al posesorului autovehiculului şi mărimea acestuia este reflectată în tabelul nr.5.

 

Codul

Coeficientul
de rectificare K5

Persoane fizice

1

0,9

Persoane juridice, inclusiv persoane fiziceantreprenori, cu excepţia persoanelor juridice care practică servicii de transport a pasagerilor în regim de taxi şi parcurilor de troleibuze

2

1,5