"AUTO-SIGURANTA S.A" Companie de Asugurări

partnerii.html

Garantăm:

  1. Tarife de asigurare joase şi flexibile, condiţii avantajoase de achitare;
  2. Siguranţa onorării obligaţiunilor, garantată de mărimea rezervelor de asigurare;
  3. Profesionalismul colaboratorilor.

Acţionari ai Companiei sunt cunoscutele în republică Bănca Comerciala pe Acţiuni „Moldindconbank”, Administraţia de Stat a Drumurilor, „LIMI” SRL şi persoane fizice.

Pentru confortul clienţilor, produsele noastre sunt realizate prin intermediul reţelei de filiale şi reprezentanţe ale băncilor „Moldindconbank”, „EnergbanK”, „EximbanK”, precum  şi în oficiile centrale ale Asociaţiei Producătorilor Agricoli în toate oraşele republicii.

Pentru asigurarea riscurilor, Vă alegeţi tipul de asigurări, faceţi cunoştinţă cu condiţiile de asigurare, care sunt aprobate Comisia nationala a PIETEI FINANCIARE.

CERTIFICAT
LICENȚĂ
2
1

DATE FINANCIARE PENTRU ANUL 2012 file 1
DATE FINANCIARE PENTRU ANUL 2012 file 2
RAPORTUL FINANCIAR PENTRU ANUL 2011
RAPORTUL FINANCIAR PENTRU ANUL 2012

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 2012
RAPORTUL FINANCIAR ANUAL CONFORM STANDARTELOR INTERNATIONALE 2012
BILANT PENTRU ANUL 2013
BILANT PENTRU ANUL 2014
BILANT PENTRU ANUL 2015
BILANT 1 SEMESTRU ANUL 2016
BILANT PENTRU ANUL 2016
BILANT 1 SEMESTRU ANUL 2017
BILANT PENTRU ANUL 2017
BILANT 1 SEMESTRU ANUL 2018
BILANT PENTRU ANUL 2018
BILANT 1 SEMESTRU ANUL 2019
COD DE GUVERNARE CORPORATIVĂ